Dlaczego należy stosować taśmy antypoślizgowe? - przepisy BHP

28.02.2019
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

 

z dnia 26 września 1997 r.

 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 
§ 16. 1. W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.
§ 21. 1. Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami.
2. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów - powinny być ażurowe.
 


Regulacje Unii Europejskiej
Dyrektywa EC 89/654
§ 9.1 "Podłogi w miejscu pracy nie mogą posiadać niebezpiecznych nierówności ,otworów lub pochyleń i muszą być nieruchome, stabilne i nie śliskie".

Dyrektywa dot. Autobusów 2001/85/EC
§ 7.7.5.9 "Przejścia oraz wejścia dla pasażerów powinny być pokryte materiałem antypoślizgowym efektywnym także, kiedy jest mokry lub pokryty olejem".
§ 7.7.7.6 "Wszystkie stopnie powinny posiadać antypoślizgowy materiał efektywny także, kiedy jest mokry lub pokryty olejem".

Zadzwoń do nas i zamów bezpłatne próbki taśm antypoślizgowych Gripper
Zadzwoń do nas i zamów bezpłatne próbki <span>taśm antypoślizgowych Gripper</span>